طراحی سایت

طراحی سایت ویژه

500Mg هاست
دامنه ir رایگان
ssl رایگان
ایمیل دارد
طراحی سایت
قالب شرکتی

فروشگاهی

فضا 3 گیگ
دامنه IR رایگان
ایمیل دارد
ترافیک نامحدود
درگاه پرداخت دارد
طراحی سایت
قالب فروشگاهی

شخصی

فضا 500 مگابایت
دامنه IR رایگان
ایمیل دارد
1گیگ ترافیک ماهیانه
طراحی سایت
قالب شخصی

شرکتی

فضا 1 گیگ
دامنه IR رایگان
ایمیل دارد
5 گیگ ترافیک ماهیانه
طراحی سایت
قالب شرکتی