ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

مرور پسوند ها بر اساس دسته بندی

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
6,100,000ریال
1 سال
6,100,000ریال
1 سال
6,100,000ریال
1 سال
.ir hot!
300,000ریال
1 سال
300,000ریال
1 سال
300,000ریال
1 سال
.net hot!
3,400,000ریال
1 سال
3,400,000ریال
1 سال
3,400,000ریال
1 سال
.org hot!
3,600,000ریال
1 سال
3,600,000ریال
1 سال
3,600,000ریال
1 سال
.info hot!
3,650,000ریال
1 سال
3,650,000ریال
1 سال
3,650,000ریال
1 سال
.co new!
8,500,000ریال
1 سال
8,500,000ریال
1 سال
8,500,000ریال
1 سال
.me
5,630,000ریال
1 سال
5,630,000ریال
1 سال
5,630,000ریال
1 سال
.shop new!
10,640,000ریال
1 سال
10,640,000ریال
1 سال
10,640,000ریال
1 سال
.xyz
3,640,000ریال
1 سال
3,640,000ریال
1 سال
3,640,000ریال
1 سال
.io
12,320,000ریال
1 سال
12,320,000ریال
1 سال
12,320,000ریال
1 سال
.uk
3,080,000ریال
1 سال
3,080,000ریال
1 سال
3,080,000ریال
1 سال
.online new!
12,320,000ریال
1 سال
12,320,000ریال
1 سال
12,320,000ریال
1 سال
.biz
4,200,000ریال
1 سال
4,200,000ریال
1 سال
4,200,000ریال
1 سال
.in hot!
3,640,000ریال
1 سال
3,640,000ریال
1 سال
3,640,000ریال
1 سال
.hosting
10,080,000ریال
1 سال
10,080,000ریال
1 سال
10,080,000ریال
1 سال
.host hot!
31,640,000ریال
1 سال
31,640,000ریال
1 سال
31,640,000ریال
1 سال
.us
3,920,000ریال
1 سال
3,920,000ریال
1 سال
3,920,000ریال
1 سال
.gold new!
32,200,000ریال
1 سال
32,200,000ریال
1 سال
32,200,000ریال
1 سال
.plus
10,080,000ریال
1 سال
10,080,000ریال
1 سال
10,080,000ریال
1 سال
.it
14,840,000ریال
1 سال
14,840,000ریال
1 سال
14,840,000ریال
1 سال
.link new!
4,760,000ریال
1 سال
4,760,000ریال
1 سال
4,760,000ریال
1 سال
.ru
5,320,000ریال
1 سال
5,320,000ریال
1 سال
5,320,000ریال
1 سال
.cc
4,200,000ریال
1 سال
4,200,000ریال
1 سال
4,200,000ریال
1 سال
.lc
8,120,000ریال
1 سال
8,120,000ریال
1 سال
8,120,000ریال
1 سال
.asia new!
5,600,000ریال
1 سال
5,600,000ریال
1 سال
5,600,000ریال
1 سال
.de
2,800,000ریال
1 سال
2,800,000ریال
1 سال
2,800,000ریال
1 سال
.live new!
7,280,000ریال
1 سال
7,280,000ریال
1 سال
7,280,000ریال
1 سال
.clinic hot!
16,800,000ریال
1 سال
16,800,000ریال
1 سال
16,800,000ریال
1 سال
.cool new!
10,080,000ریال
1 سال
10,080,000ریال
1 سال
10,080,000ریال
1 سال
.news
7,280,000ریال
1 سال
7,280,000ریال
1 سال
7,280,000ریال
1 سال
.market new!
10,080,000ریال
1 سال
10,080,000ریال
1 سال
10,080,000ریال
1 سال
.email
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.business
2,800,000ریال
1 سال
2,800,000ریال
1 سال
2,800,000ریال
1 سال
.taxi
16,800,000ریال
1 سال
16,800,000ریال
1 سال
16,800,000ریال
1 سال
.design new!
16,800,000ریال
1 سال
16,800,000ریال
1 سال
16,800,000ریال
1 سال
.chat
10,080,000ریال
1 سال
10,080,000ریال
1 سال
10,080,000ریال
1 سال
.gallery
6,720,000ریال
1 سال
6,720,000ریال
1 سال
6,720,000ریال
1 سال
.tel
4,480,000ریال
1 سال
4,480,000ریال
1 سال
4,480,000ریال
1 سال
.tv hot!
8,960,000ریال
1 سال
8,960,000ریال
1 سال
8,960,000ریال
1 سال
.pro
4,760,000ریال
1 سال
4,760,000ریال
1 سال
4,760,000ریال
1 سال
.ws
8,960,000ریال
1 سال
8,960,000ریال
1 سال
8,960,000ریال
1 سال
.eu
4,200,000ریال
1 سال
4,200,000ریال
1 سال
4,200,000ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* * همراه با تخفیف برای سایر سرویس ها